Naše ´story´

Naše projekty Občanská žurnalistika, zaměřená především na místní demokracii, či Mediální gramotnost pro veřejnost – ač vypadají jako klasické lidsko-právně zaměřené projekty, založené na dotační politice, nejsou financovány z žádných veřejných dotací či grantů. A ani to v budoucnu neplánujeme.

HISTORIE

Od roku 2005 do poloviny roku 2010 jsme byli financováni ze soukromých zdrojů /drobnými finančními dary, barterem, dobrovolnickou prací apod./.

Od roku 2010 do 2014 jsme realizovali některé projekty, podporované z veřejných fondů /malé projekty/ v kombinaci se samofinancováním.

Od roku 2015 do roku 2020 jsme fungovali v omezeném režimu a pouze jsme dokončovali projekty či závazky z předchozích projektů, zde nebylo prakticky žádné financování.

DNES

Od roku 2021 rozjíždíme nové projekty, respektive vzniklých i ze zkušeností z našich předchozích projektů, které jsme ´upgradeovali´ na novou, moderní úroveň. Naše financování je opět již jen pouze z nezávislých zdrojů. Jedeme podle ´anglického modelu´, kdy si nestátní neziskové organizace buď ´vydělávají´  na svůj provoz samy vlastní činností /v našem případě především realizováním vzdělávacích kurzů pro veřejnost a odbornou veřejnost/ či fundraisingem od drobných dárců /ať již finančním, hmotným nebo osobním zapojením se do našich aktivit/ či v budoucnu také v menší formě případně merchandisingem.

Proč změna? Věříme v to, že nestátní neziskový sektor by neměl být dotován z peněz státu ani například fondů EU.

Důvody a proč na základě našich zkušeností nepovažujeme za vhodné financování neziskové sféry dotacemi a granty:

 • Výrazně menší byrokracie – když jsme realizovali projekty, které byly částečně financovány z různých grantů či dotací /šlo o malé people to people projekty vždy v řádu desítek či stovek tisíc maximálně/, zabrala nám administrativa často více času než samotný projekt. Administrativou myslíme podávání projektu /ne vždy je projekt úspěšný, čili podáváte několik žádostí + žádný není 100% dotován – výjimkou byl ESF, z nějž jsme ale nečerpali neboť byl určen velkým projektům, čili stejně musíte shánět finance či další podporu jinde nebo vlastní činností/. Vyúčtování po projektu je náročné zejména proto, že každý poskytovatel grantu má své vlastní, výrazně se lišící formuláře, taktéž účetnictví projektu musíte vést zvlášt, několikrát musíte pak kopírovat každý doklad, jde tedy i o výraznou ekologickou zátěž, která se postupně mění s digitalizací státní správy. U velkých projektů pak podáváte průběžné monitorovací zprávy apod.
 • Větší volnost a kreativita – když ´píšete projekt´, musíte se naučit určitým způsobem formulovat projektové záměry a naplnit potřeby vypsané v grantové žádosti. Ty se nemusí uplně shodovat s Vaším projektem. Poté, co začnete svůj projekt přizpůsobovat potřebám grantové politiky, začnete zjišťovat, že seškrtáváte kreativitu, začínáte zapomínat, zda-li se projekt bude líbit vaší cílové skupině, jde vlastně už jen o to, aby se ´líbil´ hodnotitelům projektu. Což je často odlišná cílová skupina než ta vaše.
 • Dále se musíte držet harmonogramů a pokud se v projektu cokoliv posune nebo změní, nemáte moc možností manévrovat. Pokud se vám podaří projekt realizovat ´levněji´ než jste plánovali, má se pak za to, že úspory jsou vždy na straně poskytnutého grantu a pak musíte peníze vracet. To samozřejmě nikdo neudělá, už jen proto, že příště by dostal méně.
 • Tudíž vždy nakonec máte tendenci ´utratit´ peníze jen proto, abyste splnili grantové paramentry /byť jste si je de facto předtím dali sami, ale rozpočet je něco jiného než realizace projektu a jeho vyúčtování a v rozpočtu byste měli počítat s nějakými rezervami, které si ale pak ve vyúčtování, jste-li zapojeni do grantové politiky, nemůžete nechat jako ´rezervu´- bylo by to bráno jako ´zisk z projektu´, a to logicky nelze. Často pak v neziskové /státní i nestátní/ sféře pak dochází i z tohoto důvodu ke zbytečnému plýtvání. Systém tak je ovšem nastaven.
 • Větší nezávislost – i když to děláte pak již podvědomě, a nikdo vás k tomu nenutí, stále jste ´ve střehu´, a dáváte si pozor, abyste se nedostali ´do střetu zájmu´. Automaticky, a je to tak správně, je v pravidlech snad všech grantů a dotací českého státního sektoru i EU a dalších mezinárodních nadací apod. například zakotveno, že projekt nesmí být diskriminační a vyvolávat rasovou, etnickou, náboženskou nenávist.
 • To je něco, co považujeme za samozřejmé – dokonce řada našich projektů právě na odstraňování nenávisti, pramenící z neznalosti a nepochopení jednotlivých skupin obyvatel, vysloveně stojí. Takže třeba toto nám nikdy problémy nedělalo.
 • Také je jasné, že projekty by neměly být nijak kritické nebo klást kritické či existenční otázky ohledně fungování státu či EU a jejích orgánů. Nicméně například ve veškeré projektové dokumentaci a grantových výzvách EU dotací je vždy striktně uváděno, že pokud dodržíte právě ona diskriminační pravidla, tak nic jiného v podstatě dodržovat nemusíte a i v rámci projektu a v jeho výstupech můžete být kritičtí vůči samotné EU.
 • Nicméně nezdá se nám vhodné z morálního hlediska brát dotace / granty od někoho, koho bychom mohli případně kritizovat.
 • V našich projektech jsme nikdy takovou kritiku nedělali, ale protože náš projekt je v zásadě založen na hodnotách novinařiny a jejího kodexu, který nám dává sám určitou neutralitu a názorovou nezávislost a chceme vytvořit jakýsi názorový hub, kde nebude muset mít nikdo obavu vyslovit svůj názor, ať je jakýkoliv, je-li pronesen slušnou formou, je pro náš projekt vhodnější, když budeme v tomto ohledu i nadále naprosto nezávislí.
 • Efektivita – nemusíme dělat ´projekt pro projekt´ – tedy vymýšlet nějaký projekt jen proto, že ´potřebujeme´ peníze.
 • Naše projekty jsou postaveny nízkonákladově – a tedy ekonomicky i ekologicky a mezinárodně. Nejsme zatíženi velkou mírou fixních nákladů /pronájem stálých prostor apod./, většina našich nákladů je de facto přímá a snadno regulovatelná, což se i v této turbulentní době poměrně ´hodí´.
 • A proto preferujeme raději pomalejší ´rozjezd´ a přirozený organický rozvoj projektů a tedy bez grantů a dotací, byť se tím dostáváme do nevýhody v prostředí, kdy jsou zde organizace, které výhodu grantů mají, přesto raději budeme v nevýhodě než se vzdát těchto principů.

Jane Frank

předsedkyně SeeMedia z.s.