MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST online kurz

3950,00 

Seznámíte se s médii, charakterizujeme si jednotlivé typy médií, žurnalistické žánry či jak vzniká manipulaci v médiích nebo fake news, at to v 27 lekcích. Kurz je akreditován u MŠMT v programu DVPP a každý absolvent kurzu získá platné certifikované osvědčení o jeho absolvování. Každá lekce obsahuje video, studijní materiál a úkol. Jak využít mediální…

Popis

OBSAH KURZU

 1. INTRO: Úvod do kurzu Mediální gramotnosti a Základy teorie masové komunikace

 2. ŽURNALISTIKA: KLASIFIKACE MÉDIÍ a charakteristika jednotlivých typů I: TEXTOVÁ média (noviny, časopisy, internetová média), audiovizuální (rozhlas, televize) a nová média (internet a sociální sítě)

 3. ŽURNALISTIKA: KLASIFIKACE MÉDIÍ a charakteristika jednotlivých typů II: audiovizuální (rozhlas, televize) a nová média (internet a sociální sítě)

 4. ŽURNALISTIKA: ZPRAVODAJSKÉ ŽÁNRY v moderní žurnalistice (zpráva, článek, interview, anketa)

 5. ŽURNALISTIKA: PUBLICISTICKÉ ŽÁNRY v moderní žurnalistice (interview, reportáž, analyticko-syntetické žánry)

 6. ŽURNALISTIKA: INVESTIGATIVA I: Hledat informace (i když vlastně nevíte, jaké informace hledáte, aneb – Jak najít brýle bez brýlí) – základy heuristiky, rešerše

 7. ŠKOLNÍ MÉDIUM: Jak využít mediální výchovu ve výuce napříč různými předměty. Specifika různých typů školních médií (školní časopis, školní webový portál, školní rozhlas, televize)

 8. ŠKOLNÍ MÉDIUM: Analýza současného stavu vašeho školního média a návrh na nové nebo vylepšení stávajícího

 9. ŽURNALISTIKA: ČLÁNEK: Jak správně uchopit téma a upoutat čtenáře

 10. ŽURNALISTIKA: Etický kodex: Kam až lze zajít, kde jsou hranice a co je nezbytné dodržet

 11. ŽURNALISTIKA: REPORTÁŽ: Jak vystavět reportáž, aby byla poutavá a vtáhla čtenáře do děje –skladba dramatického oblouku

 12. ŽURNALISTIKA: INTERVIEW I: Bonton aneb společenské minimum pro novináře – jak si domluvit schůzku, rozdíl mezi rozhovorem pro výstup rozhovoru pro video, audio či text

 13. ŽURNALISTIKA: INTERVIEW II: Rozdíl mezi rozhovorem ze záznamu a živým vysíláním (live streamem)

 14. ŽURNALISTIKA: INTERVIEW III: Jak se správně ptát, abyste dostali odpověď

 15. ŽURNALISTIKA: CLICKBAIT: Jak vymyslet titulek, který přitáhne pozornost právě k vašemu článku, reportáži či headline pro video či audio výstup

 16. ŽURNALISTIKA: PRÁVNÍ RÁMEC činnosti médií: Zákon o svobodném přístupu k informacím, Tiskový zákon 

 17. ŠKOLNÍ MÉDIUM: Způsob přípravy média a pravidelného plánování přípravy reportáží

 18. ŽURNALISTIKA: MANIPULACE V MÉDIÍCH: Nechtěná i záměrná – jak se může stát chyba, jak jí předejít a zásady objektivního přístupu

 19. ŽURNALISTIKA: DEZINFORMACE: Jak vznikají fake news, jak si dát pozor na neověřené zdroje

 20. ŽURNALISTIKA: KOMUNIKACE OBRAZEM: Pravidla pro pořizování fotografií (zlatý řez, kompozice)

 21. ŽURNALISTIKA: FOTOGRAFIE: Základy reportážní fotografie. Jak správně fotografovat – základní principy (velikosti záběrů)

 22. ŽURNALISTIKA: VIDEO: Základy využití videa pro žurnalistiku + Základy krátkého videa pro sociální sítě nebo k článku

 23. ŠKOLNÍ MÉDIUM: Sestavení redakčního týmu. Jak rozdělit práci členům redakčního týmu, jak ji kontrolovat a vyhodnocovat

24. ŠKOLNÍ MÉDIUM: Pravidla pro zhotovení šablony (layoutu) školního časopisu – řazení zpráv, umisťování fotografií a grafiky

25. ŠKOLNÍ MÉDIUM: Pravidla pro zhotovení šablony (layoutu) školního časopisu II

26. ŠKOLNÍ MÉDIUM: Pravidla pro tvorbu webové verze, návrhy jednoduchých webových šablon

27. ŠKOLNÍ MÉDIUM: Nejčastější problémy při tvorbě časopisu a jak je řešit (jak dodržovat redakční uzávěrku, tipy, jak řešit rozmíšky mezi studenty-redaktory, nechat studentům volnou ruku či je více vést, mít redakční radu či ne apod.)

.

HODINOVÁ DOTACE KURZU A JAK PROBÍHÁ v režiju DVPP:

Celý kurz má 27 lekcí v podobě videopřednášek a 13 konzultací po 20 minutách, celkem tedy hodinovou
dotaci 20 vyučovacích hodin (po 45 minutách).
Každá video přednáška trvá cca od 15 – 30 minut, tedy průměrně 20 – 25 minut poslechu lekce + textové
materiály pro samostudium, včetně úkolů. Ke každé lekci je praktický tip, pomocné materiály nebo
praktické úkoly. Každý účastník v rámci kurzu absolvuje osm konzultací z oblasti ŠKOLNÍHO ČASOPISU
a pět z oblasti ŽURNALISTIKY – konzultace probíhají kombinovanou audio vizuální formou a písemnou
formou (i ke každé konzultaci formou AV – tedy např. Skype či Zoom – dle volby posluchačů kurzů – je
nutné zaslat předem lektorovi vypracovaný úkol nebo alespoň jeho základní část písemně, aby se lektor
mohl na konzultaci připravit.

KONZULTACE:

Součástí kurzu je třináct konzultací (5 z oblasti žurnalistiky, 8 z oblasti Tvorba školního časopistu / média). Pokud byste chtěli další konzultace k lekcím navíc i mimo ně si můžete objednat ZDE (v instrukcích ke kurzu naleznete voucher na 20% slevu pro konzultace po dobu jednoho roku).

 

JAK STUDUJETE:

 • Kurz studujete online

 • Do kurzu máte přístup jeden rok po započetí studia

 • Lekce si můžete prohodit, kurz je však stavěn tak, že lekce na sebe volně navazují

 • Rychlost výuky si určujete sami: ideální je dělat jednu lekci týden, je ale možné nechat si
  na každou lekci až měsíc nebo naopak, máte-li volno, tak častěji

 • Studujete online tak, jak vám to vyhovuje – odkudkoliv a v jakoukoliv dobu

.

CO VÁM KURZ PŘINESE:

 • Kurzy jsou praktické. Učíme vás to, co v praxi konkrétně využijete s osvědčenými tipy

 • Během studia si tvoříte portfolio

 • Každý, kdo kurz úspěšně absolvuje, získá platné osvědčení v rámci programu DVPP MŠMT

 • Každý student kurzu získá automaticky roční členství v Klubu Otevřená Média (výhody např. PRESS karta pro studenty a absolventy kurzů Žurnalistiky, Mediální gramotnosti, Video making a Fotografie nebo 20% sleva na jakýkoliv další kurz z naší nabídky či individuální konzultaci s lektorem aj.). Členství začíná běžet dnem studia.