Autor: admin

  • Etický kodex novináře Syndikátu novinářů ČR

    Etický kodex Deklarace ministrů států zúčastněných na 4. Evropské konferenci o politice hromadných sdělovacích prostředků konané v Praze v prosinci 1994 uznala v bodě 11 c, že „novináři mají právo přijímat své vlastní samoregulační normy např. ve formě etického kodexu.“   V rezoluci č. 2…

  • Etické kodexy veřejnoprávních médií

    Český rozhlas KODEX ČESKÉHO ROZHLASU Česká televize KODEX ČESKÉ TELEVIZE Vzhledem k tomu, že když byly stanovovány etické kodexy pro práci ve veřejnoprávních médiích a schvalovány parlamentem, neboť jsou nedílnou součástí zákonného rámce, které veškeré fungování v rámci veřejné služby upravuje, ještě nebyly sociální sítě,…