Chystáte se na přijímací zkoušky studia Žurnalistiky, Publicistiky či Audiovizuálních médií? Co budete potřebovat:

Naprostý základ ke studiu masové komunikace i žurnalistiky je kniha od tohoto autora:

Neil Postman: Ubavit se k smrti

Další důležitou knihou je například:

Harold Bloom: Kánon Západní literatury

Celý seznam literatury, kterou doporučuje například Fakulta sociálních věd pro obor Žurnalistika, včetně zkušebních testů, naleznete zde:

https://iksz.fsv.cuni.cz/uchazeci/informace-k-prijimacimu-rizeni

Jedním ze serverů, které jsou doporučovány sledovat, je například trošku již zastaralá, ale stále funční Louč:

http://louc.cz/

nebo www.mam.cz / Marketing a média

Mediar.cz

Dále si dobře prostudujte historii – novodobé dějiny a sledujte ve zprávách a publicistice, co se děje v domácí i zahraniční politice. Naprostou nutností je znát ministry či fungování orgánů Evropské unie, ale také monitorovat dění ve světě.

Další knihy a učebnice:

Burton, G. – Jirák, J. (2001) Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal  (obor Mediální studia)
Jirák, J.  – Köpplová, B. (2003) Média a společnost. Praha: Portál 
Ruß-Mohl, S. (2005) Žurnalistika. Praha: Grada (obor Žurnalistika)
 Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků (2002) Praha: SÚA