Pokud se s vámi jako novinářem nechce úřad či politik z nějakého důvodu ´bavit´ a vy potřebujete získat informace, které by vám jindy za normálních okolností poskytl například tiskový mluvčí, můžete ´sáhnout´ k možnosti přímého dotazu – a to díky tzv. zákonu 106.

Úřad státní správy nebo samosprávy či veřejná organizace, má povinnost informace poskytovat (organizace zřizované obcí, státem apod.), můžete použít tento formulář, který je také dostupný na stránkách ministerstva vnitra. Takto získanou informaci můžete využít k dalšímu šíření a publikování jako novinář či publicista (spisovatel, dokumentarista, youtuber…), občanský aktivista nebo i jen jako občan jednoduše pro ověření si informace z původního zdroje nebo pro svou vlastní potřebu, řešíte-li nějakou soukromou kauzu / problém.

Žádat můžete o smlouvy, které nanaleznete ve veřejném registru (např. jsou dřívějšího data před 1.7.2017) i o další data a informace.

Poznámka – aktualizace k 11/8/2022 – připravuje se novela, která má svobodný přístup k informacím v ČR razantně omezit a nechat na libovůli úředníků, kteří budou rozhodovat, zda-li na tuto informaci máte právo – zda-li úřad svou žádostí nepřetěžujete apod. –  konkrétní výklad nyní chystáme dle aktuálního rozhodnutí zákonodárců.

Žádost ke stažení je zde:

Žadost o informace 106 – STÁHNOUT ZDE

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Jméno*:……………………………Příjmení*:………………………………………………

 

Datum narození/IČO*: …………………………..    Titul:  ………………. ………………..

 

Adresa*:         ulice: ………………………………. ………………………… č.p.: ………….

 

                        město: ………………………………………………………… PSČ: …………

 

                 

                        stát: ……………………………………………………………………………..

(uvede se adresa místa trvalého pobytu, nebo není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu, uvede se  adresa bydliště a adresa pro doručování; adresa pro doručování se uvede jen jestliže se liší od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; u právnických osob se uvede název, identifikační číslo a adresa sídla nebo adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla;. adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa).

 

Telefon:          …………………………………………………………………………………..

 

E-mail:            …………………………………………………………………………………..

 

Předmět*:       …………………………………………………………………………………..

 

Text*:             ……………………………………………………………………………………

                        .…………………………………………………………………………………..

                        ……………………………………………………………………………………

                        ……………………………………………………………………………………

                        ……………………………………………………………………………………

 

Datum podání:

 

                         

* Povinné údaje

 

Tento vzor má pouze doporučující charakter

Žádost o poskytnutí informace podaná elektronickou cestou musí být zaslána na adresu elektronické podatelny povinného subjektu