Stejně jako Česko má svůj Veřejný registr smluv, má jej i Velká Británie. Nazývá se ´Contracts finder´. Rozdíl mezi tím českým a britským je ten, že v něm nenajdete začerněné smlouvy, ale částky, názvy organizací a důležitá datan a je daleko více transparentní než český a slouží tak svému účelu. Zajímavostí je také to, že v něm nanaleznete pouze smlouvy již v minulosti uzavřených /od roku 2015/ projektů, ale slouží zároveň i jako vyhledávací databáze vypisovaných veřejných zakázek.

https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Search