Občanská žurnalistika

Otevřený kurz: Tipy a podklady

 • Hledání informací, vztahů a toku peněz #1: Veřejný registr smluv

  Výborným zdrojem informací, a to především z oblasti propojení subjektů a osob a toku veřejných peněz je veřejný registr smluv. Zde musejí veřejné subjekty státní správy, samosprávy (obce s rozšířenou působností) a veškerých organiazací jimi zřizovaných nebo s většinovou majetkovou účastí, které fungují na bázi…

 • Citizen journalism aneb Občanská žurnalistika

  Citizen journalism aneb Občanská žurnalistika

  OBČANSKÁ ŽURNALISTIKA JE ALTERNATIVNÍ FORMA MÉDIÍ, KTERÁ REPREZENTUJÍ VÝZVU PROFESIONÁLNÍM A INSTITUCIONÁLNÍM PRAKTIKÁM MAINSTREMOVÝCH MÉDIÍ (MÉDIÍ HLAVNÍHO PROUDU). Lidé bez profesionálního žurnalistického vzdělání mohou používat nástroje moderních technologií a globální distribuce a díky internetu tak mohou vytvářet vlastní obsah nebo se zapojit do vytváření obsahu…

 • Doporučená literatura a zdroje k přípravě na studium žurnalistiky a médií

  Chystáte se na přijímací zkoušky studia Žurnalistiky, Publicistiky či Audiovizuálních médií? Co budete potřebovat: Naprostý základ ke studiu masové komunikace i žurnalistiky je kniha od tohoto autora: Neil Postman: Ubavit se k smrti Další důležitou knihou je například: Harold Bloom: Kánon Západní literatury Celý seznam…

 • Etický kodex Mezinárodní federace novinářů

  Global Charter of Ethics for Journalists The IFJ Global Charter of Ethics for Journalists was adopted at the 30th IFJ World Congress in Tunis on 12 June 2019. It completes the IFJ Declaration of Principles on the Conduct of Journalists (1954), known as the ”Bordeaux…